பாரதி சே

இனியொரு விதி செய்வோம்

Posts Tagged ‘நாயகன்’

உங்களையே கற்பனை பண்ணிக்கலாம்:-)

Posted by பாரதி சே மேல் திசெம்பர் 8, 2008

a_luckylukekopf

ஈர்ப்புகள் வார்க்கப்படலாம்

வார்ப்புகள் ஈர்க்கப்படுவதில்லை.

Advertisements

Posted in கவிதை | குறிச்சொல்லிடப்பட்டது: , , , , | Leave a Comment »